Polityka prywatności

Home - Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych, przysługujące Wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych. Na stronach serwisu karwasinski.com używamy technologii takich jak pliki cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych. Może to służyć personalizowaniu treści oraz analizowaniu ruchu w sieci Internet. Poniższe informacje stanowią podsumowanie używanych technologii. Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji umowy oraz realizacji wymogów prawa. 

RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zbigniew Karwasiński Usługi Szkoleniowe z siedzibą we Wrześni, przy ul. Wiśniowej. Kontakt możliwy jest pod numerem telefonu 505 721 528 lub mailowo kontakt@karwasinski.com. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia kontaktu, prezentacji i przygotowania oferty drogą elektroniczną lub telefoniczną, przygotowania umowy, zawarcia i wykonania umowy oraz innych działań podejmowanych na Pani/Pana żądanie, a także w celach informowania o nowych kursach, ofertach, inicjatywach, wydarzeniach. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Zbigniew Karwasiński Usługi Szkoleniowe oraz inne podmioty które realizują zadania na jego rzecz. Pana/Pani dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na Pana/Pani żądanie, ale również w przypadku wycofania przez Pana/Pani zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych bądź zażądania przez Pana/Pani ich usunięcia. W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Pana/Panią transakcjach, których przechowywanie związane jest z obowiązującymi nas przepisami prawa.

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (w sytuacjach przewidzianym prawem) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie albo brak zgody uniemożliwi podjęcie przez nas działania.

Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie. W przypadku korzystania z naszych stron takimi danymi są np. imię, nazwisko/ nazwa, adres zamieszkania/siedziba, numer telefonu, adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych zapisywanych w urządzeniu, za pomocą którego korzystasz z Internetu.

Cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych możliwe jest na podstawie zapisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) lub innych aktów prawnych. Serwis karwasinski.com i usługi oferowane przez Zbigniew Karwasiński Usługi Szkoleniowe opiera się na następujących:

1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną.

Uzyskując dostęp do kursu zawierasz z nami umowę o świadczenie usług. Twoje dane są potrzebne do zarejestrowania się w Serwisie, zawarcia umowy, dokonania rozliczenia i realizacji umowy. Realizacja umowy bez danych za pomocą których możemy Cię zidentyfikować jest niemożliwa. Dlatego prawo dopuszcza gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych bez dodatkowej zgody. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci korzystania z usług.

2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Twoje dane przetwarzamy także wtedy, gdy wymaga tego od nas przepis prawa, w szczególności, gdy niezbędnym jest z naszej strony dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej i wykonanej umowy.

3. Twoja dobrowolna zgoda.

Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy dostarczane są usługi marketingowe, także przez podmioty świadczące usługi na naszą rzecz lub gdy, to my świadczymy takie usługi dla podmiotów trzecich.

Taka zgoda obejmuje również działania, które podejmujemy z własnej inicjatywy, informując Cię o nowych kursach, inicjatywach, wydarzeniach. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Wówczas jednak nie będziemy mogli podjąć tych działań i nie otrzymasz informacji dodatkowych, o których mowa powyżej.

Twoje dane mogą być przetwarzane wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający, działający na podstawie umowy z nami jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu tam określonym, zgodnie z opisem powyżej.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego interesu.

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zbigniew Karwasiński Usługi Szkoleniowe, przy ul. Wiśniowej 25 we Wrześni. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem konakt@karwasinski.com

Przekazanie danych

Przekazane nam dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez Zbigniew Karwasiński Usługi Szkoleniowe lub podmioty realizujące na nasze zlecenie usługi, na które wyrażona została zgoda. Przekazywanie danych zwykle będzie następować w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. Dane są także przekazywane organom publicznym (instytucjom uprawnionym do wglądu do danych osobowych) zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Uprawnienia

Udzieloną zgodę można wycofać. Nie dotyczy to przypadków przetwarzania, gdzie zgoda nie była wymagana. Możesz także zażądać dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (poza przypadkami przetwarzania niewymagającego zgody) lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora. Uprawnienia te realizuje Zbigniew Karwasiński Usługi Szkoleniowe.

Cookies

Większość stron internetowych zapisuje z poziomu przeglądarki internetowej (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, za pomocą którego łączysz się z Siecią, tzw. pliki “cookies”. Nasza strona, dalej będziemy posługiwać się określeniem „Serwis”, także korzysta z tej możliwości. Pliki cookies są pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są indywidualne ustawienia do niektórych funkcji Serwisu, z których bez uruchomionej obsługi cookies w Twojej przeglądarce nie mógłbyś korzystać.

 • Pliki „cookies” to pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu użytkownika Serwisu i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 • Podmiotem, który zamieszcza na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp jest operator Serwisu: Zbigniew Karwasiński Usług Szkoleniowe, ul. Wiśniowa 25, 62-300 Września, NIP: 7891638540.
 • Programy służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika (urządzeniu końcowym). Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one tak właśnie przechowywane. Każdy użytkownik Serwisu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki, lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu, lub próbie zapisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej.
 • Jeżeli z jakiegoś powodu uznasz, że zapis plików cookies narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili zmienić sposób ich obsługi lub wyłączyć dla konkretnej strony internetowej, lub dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.
 • Poniżej przedstawiamy sposoby na zmianę ustawień lub wyłączenie plików cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach:

Firefox

W menu “Narzędzia” wybierz “Opcje” i w nich zakładkę “Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych “ciasteczek” poszczególnych witryn.

Internet Explorer

W menu “Narzędzia” wybierz “Opcje internetowe” i w nich zakładkę “Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz dostosować poziom prywatności albo przyciskiem “Witryny” możesz zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

Chrome

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreskami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz “Narzędzia”, a potem “Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookies, znajduje się tam link “Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

Opera

Przyciskiem “Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim “Ustawienia”, a następnie “Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookies, jest tam też przycisk “Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

Safari

W menu “Safari” wybierz “Preferencje” i w nich zakładkę “Prywatność”. Znajdziesz w niej opcje dotyczące plików cookies. W celu zapoznania się z opcjami obsługi plików cookies w telefonie lub tablecie prosimy sprawdzić instrukcję danego urządzenia.

Usunięcie, ograniczenie lub wyłączenie obsługi plików cookies może doprowadzić do utraty niektórych funkcji naszego Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w Serwisie po to by:

 • tworzyć statystyki, które np. wspierają pozycjonowanie stron, ułatwiając dotarcie do niezbędnej użytkownikowi informacji;
 • zmienić wygląd lub wersję serwisu oraz jego dostosowanie do systemu operacyjnego czy też przeglądarki;
 • umożliwić zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień, np. w zakresie regionu, z którego pochodzi użytkownik, wyglądu serwisu lub jego elementów;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiają dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • pliki cookies „stałe” (pozostają zapamiętane w urządzeniu po zamknięciu przeglądarki (zakończeniu sesji) – wygasają po roku) oraz pliki cookies „sesyjne” (pozostają zapamiętane w urządzeniu po zamknięciu przeglądarki – zakończeniu sesji, są stosowane do zapisywania informacji z sesji);
 • „analityczne” pliki cookies gromadzą informacje o sposobie korzystania z naszej strony przez odwiedzających, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkowników na tej stronie. W tym celu korzystamy z rozwiązania Google Analytics.

Korzystając z Serwisu możesz za pośrednictwem przeglądarki zainstalowanej na Twoim urządzeniu końcowym otrzymywać pliki cookies podmiotów, pochodzące od podmiotów trzecich takich jak: Google (pliki Google Analitics) oraz Facebook. Więcej informacji na temat tych plików cookies możesz znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

Informacje Handlowe – Newsletter

Masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Poprzez newslettera informujemy Cię o naszych najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach). Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@karwasinski.com

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.