Burza mózgów

Home - Burza mózgów
Burza mózgów

Burza mózgów

Burza mózgów pozwala dość szybko wygenerować dużą liczbę pomysłów na rozwiązanie zdefiniowanego problemu. Zmotywowany i otwarty na działanie zespół to źródło niesamowitych pomysłów. Jednak diabeł tkwi w szczegółach. To od nich zależy, czy przeprowadzisz burzę mózgów, czy burzę na pokładzie.

Część badaczy ma zastrzeżenia, czy burza mózgów jest skuteczniejsza od indywidualnych form generowania pomysłów. I faktycznie, kiedy przyjrzymy się badaniom, drobne różnice w stosunku do oryginalnej burzy mogą zniweczyć godzinną pracę zespołów projektowych. Uważa się, że przeprowadzona zgodnie z pewnymi regułami burza, może przynieść wiele nowych, innowacyjnych pomysłów.

Zasady prawidłowej burzy mózgów

Wśród zasad prawidłowo przeprowadzonej burzy mózgów znajdują się:

  • Skupiamy sie na zadaniu. Poprzedź burzę mózgów dyskusją, badaniem problemu, badaniami prowadzonymi w Internecie, które pozwoją wyrobić sobie zdanie, poznać dogłebnie problem, a w głowie indywiduwalnie wypracować wstępne pomysły.
  • Nie krytykujemy. Naucz uczniów zasady “Nie zabijaj pomysłów”. Pomysłów wypowiedzianych w czasie burzy nie poddajemy ocenie. Przynajmnijej nie teraz. awet wtedy, gdy na pierwszy rzut oka niektóre pomysły wydają się irracjonalne pomysł umieszczamy na tablicy bez komentarza. Na ocenę przyjdzie czas.
  • Zachęcanie do szalonych pomysłów. Budowanie pomysłów na szalonych pomysłach innych, zbliża do wypracowania innowacji i wynalazków. Gdy brakuje dobrych nowych pomysłach, udoskonalaj te, które już są na tablicy.
  • Więcej znaczy lepiej. W tej metodzie wypracowujemy jak najwięcej pomysłów w jak najkrótszym czasie. Dobrze, aby w zespole była niesamowita, swobodna a nawet zabawna atmosfera. To zawsze energetyzuje ludzi do pracy. Mówi się, że jeden-dwa pomysły na minutę do dobry wynik.

Etapy postępowania

  1. Wyjaśnij reguły burzy mózgów.
  2. Podziel uczestników na grupy 5-6 osobowe, rozdaj każdej grupie duży arkusz papieru lub tablicę.
  3. Rozdaj każdemu uczestnikowi burzy bloczek karteczek post-it i pisaki.
  4. Przedstaw wyzwanie projektowe – problem, które rozwiązanie będzie celem burzy mózgów. Poproś o zapisanie problemu na arkuszu.
  5. Wyznacz czas burzy mózgów. Zachęcaj do generowania jak największej liczby pomysłów.
  6. W związku z tym, że generując uczniowie powinni na karteczkach notować pomysły, a następnie naklejać je na tablicę lub arkusz papieru, zachęcaj do przedstawienia ich wcześniej pozostałym członkom zespołu na głos.