Zrozumieć magię STEM

Podstawy – Poziom 1

Czym jest STEM

Czym jest STEM

STEM to podejście, które zmienia nasze klasy w fascynujący świat ciekawości, wynalazków, rozwiązywania problemów i kreatywności. To tutaj, w trakcie...

Jak odszyfrować akronim STEM

Jak odszyfrować akronim STEM

STEM to na pozór bardzo prosty akronim, który kryje w sobie cztery pojęcia. S –  naukę (science), T – technologię...

Poziom 2

5 etapów projektowania inżynierskiego

5 etapów projektowania inżynierskiego

Inżynierowie NASA stają przed kolejnym wyzwaniem stworzenia modułu lądownika dla łazika marsjańskiego Curiosity… Zadanie nie będzie proste, bo grawitacja Marsa...

Inspiracje

Technologia