Jak odszyfrować akronim STEM

Jak odszyfrować akronim STEM

STEM to na pozór bardzo prosty akronim, który kryje w sobie cztery pojęcia. S –  naukę (science), T – technologię (technology), E – inżynierię (engineering), a M – matematykę (maths). Wiele z tych pojęć już znasz lub intuicyjnie rozumiesz, jednak to za mało, aby zrozumieć STEM.

Zajęcia łączące dziedziny nauki z matematyką nie są STEM-em. STEM-em nie jest także kodowanie z użyciem robotów, czy uczenie jednego przedmiotu z pomocą innego. Tajemnica STEM leży głębiej. Wbijmy więc łopatę – niczym odkrywcy grobu Tutenchamona – i dowiedzmy się jaką tajemnicę skrywa STEM oraz w czym tkwi fenomen edukacji STEM.

Najpierw odszyfrujmy litery S, T, E, M

Pierwszym krokiem powinno być głębokie zrozumienie co kryje się za poszczególnymi pojęciami akronimu. Encyklopedia definiuje je jako:

Nauka (Science)

Zdjęcie autorstwa Thirdman z Pexels

“Systematyczne badanie natury i zachowania materialnego i fizycznego wszechświata, oparte na obserwacjach, doświadczeniach i pomiarach, oraz formułowanie praw w celu ogólnego opisu tych faktów”.

Tutaj trzeba wspomnieć o naturze wszechświata, wszystkich zjawiskach, które nas otaczają, właściwościach materiałów, klimacie, warunkach atmosferycznych. W lekcjach STEM uczeń zapoznaje się z problemem, a następnie bada i obserwuje dlaczego ten problem występuje. Wykonuje analizy, eksperymenty, dokopuje się do informacji, które pozwolą mu zrozumieć problem i rozwiązać go metodą projektu.

Technologia (Technology)

Zdjęcie autorstwa Alena Darmel z Pexels

“Dziedzina wiedzy zajmująca się tworzeniem i wykorzystaniem środków technicznych oraz ich wzajemnymi powiązaniami z życiem, społeczeństwem i środowiskiem, czerpiąca z takich przedmiotów, jak sztuka przemysłowa, inżynieria, nauki stosowane i nauki ścisłe”.

Uczeń po przeanalizowaniu problemu i zdobyciu szeregu informacji zastanawia się w jaki sposób można rozwiązać ten problem. Wspólnie z koleżankami i kolegami z zespołu generuje pomysły na wynalazek! Czasem będzie to urządzenie, narzędzie, a czasem aplikacja lub projekt usługi. W rezultacie powstaje prototyp a później być może instalując ją produkcyjnie.

Inżynieria

Zdjęcie autorstwa Lex Photography z Pexels

“Sztuka lub nauka praktycznego zastosowania wiedzy z nauk ścisłych, takich jak fizyka czy chemia”.

Uczniowie tak jak inżynierowie identyfikują problemy i używają procesu projektowania inżynierskiego, aby je rozwiązać… Trzymają się zasady. Najpierw analiza, potem generowanie pomysłów, wybór jednego, wykonanie prototypu, testowanie.

Matematyka

Zdjęcie autorstwa Max Fischer z Pexels

“Dynamiczna symbioza dziedzin, działów czy teorii, które przenikają się oraz zależą jedne od drugich. Nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania ścisłych wniosków z przyjętych założeń”.

Uczniowie wykorzystują umiejętności matematyczne oraz logicznego myślenia w celu opracowania rozwiązania. Z jednej strony wymagać to będzie zastosowania często skomplikowanych obliczeń, z drugiej strony wykonania pomiarów, geometrii, analizy itp. Czy udało się kiedyś zbudować coś bez matematyki? Bez pomiarów? Mierzenia czasu lub przeliczania jednostek? W lekcjach STEM zarówno geometria jak i algebra są wsparciem ucznia.

 

Dodajemy S+T+E+M aby wyszło = STEM

W Polskich publikacjach bardzo często trudno połapać się i wyłowić co kryje się za skrótem STEM. Przytoczmy zatem dwie z definicji. Jedno jest jednak pewne. Edukacja STEM to interdyscyplinarne podejście do uczenia się, które usuwa tradycyjne bariery oddzielające cztery dyscypliny nauki, technologii, inżynierii i matematyki oraz integruje je z rzeczywistymi, rygorystycznymi i odpowiednimi doświadczeniami edukacyjnymi dla uczniów. (Vasquez, Comer i Sneider 2013)

STEM to nie tylko jedno, ale szereg strategii, które pomagają uczniom w budowaniu zrozumienia, stosowaniu umiejętności z różnych dziedzin i dyscyplin, w celu rozwiązywania rzeczywistych problemów mających związek z ich światem (Gerlach 2012; Vasquez, Comer i Sneider 2013).

Innymi słowy autorzy i badacze zwracają uwagę na:

  1. Praktyczne zagadnienia, które powinny zostać podejmowane w toku realizacji projektu.
  2. Problem powinien być realny, aktualny i dotyczyć uczniów.
  3. Aby zrozumieć poszczególne zagadnienia z różnych dziedzin uczniowie muszą przejść od teorii do praktyki. Należy pozwolić uczniom na samodzielną analizę problemu i poszukiwania informacji. W tym celu nauczycie stymuluje i motywuje uczniów do poszukiwania odpowiedzi.

Zacznij działać

Drogi nauczycielu, czas wzbogacić swój repertuar o niesamowite, skuteczne narzędzie. Aby z niego skorzystać warto zapamiętać, że:

  1. W czasie zajęć STEM powinieneś przekuwać teorię na praktykę, tworząc z uczniami projekt uczniowski. 
  2. Koniecznie należy zintegrować go z rzeczywistymi sytuacjami i problemami, które uczniów otaczają. 
  3. Projekt jest niczym innym jak opracowaniem jakiegoś praktycznego rozwiązania – produktu, narzędzia, usługi. 

Integracja przede wszystkim sprawi, że zyskasz większe rozumienie matematyki i nauk ścisłych, które w procesie projektowania inżynierskiego jest niezwykle istotne. Ponadto praktyczne podejście pozwoli lepiej zrozumieć zagadnienia matematyczne. Emocje związane z projektem przyczyni się do lepszego zapamiętania zagadnień matematycznych i przyrodniczych. Badania pozwolą zyskać biegłość w zadawaniu właściwych pytań, wyszukiwania informacji i przetwarzania danych. Tyle i aż tyle.

 

  • Vasquez, J.A. Comer, M. & Sneider, C. 2013. STEM Lesson Essentials, Grades 3-8. Integrating Science, Technology, Engineering, and Mathematics. New York: Heinemann.
  • Jolly, A. 2017. STEM by Design: Strategies and Activities for Grades 4-8. New York: Routledge.