Metoda 635

Home - Metoda 635
Metoda 635

Metoda 635

Gdy grupa (klasa, koło, zespół projektowy) staje przed koniecznością wygenerowania pomysłów na rozwiązanie jakiegoś problemu, wymyślenia czegoś nowego, opracowania nowych pomysłów – naturalnie głowach pojawia się myśl. Zróbmy “burzę mózgów”. Problem polega jednak na tym, że wbrew wielu opiniom i praktykom szkolnym nie jest to ani jedyna ani najskuteczniejsza metoda generowania pomysłów. Co więcej – metoda ta prawidłowo przeprowdzona, nie należy do najprostszych w realizacji.

Kiedy zatem następnym razem postanowisz z uczniami wygenerować pomysły metodą burzy mózgów, przetestuj burzę mózgów dla introwertyków i wygeneruj setki nowych pomysłów.

Metoda 635 zwana jest często burzą mózgów dla introwertyków lub brainwriting 635. Polega ona na tym, że kilka osób pracując na sali, w dużej mierze indywidualnie, ale też w pewien sposób współpracując “korespondencyjnie”, ma za zadanie wygenerować jak najwięcej pomysłów.

Użycie tej metody nie jest obarczone problemami tradycyjnej burzy mózgów, której częścią jest zarówno strach uczestników przed oceną ze strony innych uczestników generowania pomysłow, zwykła obawa przed przedstawieniem swojego pomysłu na forum, albo czasem konieczność wyjścia ze strefy własnego komfortu.

Jak to działa?

Liczby w nazwie są znaczące, bo wyjaśniają sposób działania metody. W pierwszej rundzie 6 osób musi zapisać na kartce 3 pomysły na rozwiązanie wskazanego w sesji problemu. Każdy ma na to nie więcej niż 5 minut. Po upływie tego czasu, kartki z zapisanymi pomysłami przekazują do sąsiada np. z lewej strony, w zamian otrzymując listę 3 pomysłów sporządzoną przez osobę np. z prawej strony.

W drugiej rundzie każdy na otrzymanych kartkach generuje kolejne 3 pomysły, nie powielając pomysłów znajdujących się już na kartce. Poprzednie pomysły mogą służyć jednak jako inspiracja. Na wcześniejszych pomysłach można budować, rozbudowywać istniejące koncepcje itp. Po kolejnych pięciu minutach kartki przekazywane są dalej, po kolejnych dalej i tak do momentu, aż kartki powrócą do pierwotnych właścicieli.

108 pomysłów w 30 minut

Metoda daje niesamowite efekty. Jest szybka i bezproblemowa. Już po 30-minutowej sesji (6 rund po 5 minut) mamy 108 pomysłów (6 kartek po 18 pomysłów). Oczywiście nie ma pewności ile z tych pomysłów będzie unikalnych, jednak można być pewnym dużej różnorodności i oryginalności wielu z nich.

Tak bogata liczba opracowanych rozwiązań jest możliwa prawdopodobnie dzięki formie pisemnej tego rozwiązania. Uczestnicy pracując indywidualnie czują się bardziej komfortowo niż w tradycyjnej burzy mózgów. Nie boją się osądów osób bardziej pewnych siebie i w grupie odważniejszych tym samym śmiało mogą przelać na papier swoje koncepty. Metoda “otwiera” osoby zwykle bardziej wyciszone. Daje im szansę na przedstawienie swojego punktu widzenia i swoich często niesamowitych pomysłów.

Kiedy warto zastosować 635, a kiedy nie

Okazuje się, że metoda 635 jest w swej prostocie dość wydajna i z powodzeniem można ją stosować w wielu sytuacjach. Zastosuj tę metodę jeśli:

 • W klasie masz osoby, które onieśmiela burza mózgów,
 • w klasie masz kilku uczniów, którzy swoim zachowaniem mogą narzucić innym swoją wizję,
 • masz ograniczony czas i boisz się, że tradycyjna burza mózgów potrwa zbyt długo,
 • pracujesz z dużą grupą uczniów. Dzieląc je na kilka 6-osobowych grup skutecznie przeprowadzisz metodę 635,
 • szukasz rozwiązania dla prostych problemów niewymagających szczegółowych analiz.

Musisz natomiast rozwiażyć inną metodę, jeśli:

 • zależy Ci na dużej interakcji między uczniami,
 • gdy chcesz zająć się dość skomplikowanym problemem, którego rozwiązanie wymaga podjęcia dyskusji,
 • gdy obawiasz się, że pisana wersja będzie nieczytelna dla innych, bo uczniowie mogą niewyraźnie pisać.
 • gdy obawiasz się, że pisana wersja utrudni zrozumienie intencji autora pomysłu.

Etapy postępowania

 1. Wyjaśnij uczniom sposób pracy metodą 635.
 2. Podziel uczniów na sześcioosobowe zespoły. Poleć, aby szóstki usiadły przy wspólnym stoliku. Rozdaj każdemu uczniowi arkusz do zapisywania pomysłów.
 3. Zapisz problem, którego rozwiązanie grupa będzie wypracowywać. Dobrym pomysłem jest wydrukowanie lub wyświetlenie na ekranie problemu w formie np. pytania Jak możemy rozwiązać problem z dostępnością czystej wody w Afryce albo Jak moglibyśmy pomóc uczniom w zrozumieniu przyczyn wybuchu II wojny światowej.
 4. Określ uczniom czas trwania jednej rundy oraz wyjaśnij, że po tym czasie kartkę uczniowie przekazywać będą np. zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara.
 5. Zapytaj, czy ktoś ma jakieś pytania.
 6. Uruchom zegar i poproś uczniów o wygenerowanie 3 pomysłów na rozwiązanie wskazanego problemu.
 7. Po 5 minutach ogłoś uczniom koniec rundy. Poproś o przekazanie arkuszy kolejnej osobie zgodnie z ustalonym kierunkiem.
 8. Przypomnij uczniom, aby przed przygotowaniem własnych pomysłów szybko zapoznali się z poprzednimi pomysłami, aby mogli swobodnie budować nowe pomysły w oparciu o wcześniejsze.
 9. Uruchom kolejną rundę. Po 5 minutach poproś ponownie o przekazanie arkuszy dalej.
 10. Pod koniec sesji zbierz arkusze i opublikuj je w celu skomentowania.